Här finns bilder och text att använda för journalistisk publicering samt marknadsföring i sammanhang där David Persson medverkar.